Tretørking Utskrift
Skrevet av Sverre Tronstad   
tirsdag 13. april 2004
I bruk innstiller alltid trevirke seg på et fuktighetsnivå som tilsvarer det omgivende klima. Ved et gitt klima beskrevet med en temperatur og en relativ fuktighet, har trevirket to likevektsfuktigheter det kan innstille seg på: et fuktighetsnivå dersom det tørkes ut i det aktuelle klimaet, og et annet om det fuktes opp (se ellers om likevektsfuktighet (LVF) i Tre og fuktighet). Trelast levert og brukt i naturlig rå tilstand, vil umiddelbart begynne å tørke ned til bruksfuktighet. Så snart det frie vannet i cellehulrommene er borte, begynner virket å krympe og endre form. Det sier seg selv at dette er uønsket for de fleste bruksformål.

Av denne grunnen tilstreber produsenten å levere produktene ved deres antatte bruksfuktighet. Tørking er derfor en like grunnleggende prosess i trelastproduksjon som saging og sortering. Prosessen består av følgende trinn:

Strølegging

Før trelasten kan tørkes blir den strølagt. Det vil si at den legges opp i pakker med lekter (strø) liggende på tvers mellom lagene, slik at det kan komme luft til hver enkelt planke eller bord i pakka.

Tørking

Selve tørkeprosessen kan skje i friluft, eller med kunstig tørking. Uansett prosess, er prinsippet det samme, nemlig at virket utsettes for et klima som fjerner vann inntil riktig fukighetsnivå er oppnådd.

Kondisjonering

Ved kunstig tørking, oppstår spenninger i virket, som kan fjernes ved klimabehandling i slutten av tørkeforløpet.

Utjevning

For virke som trenger en svært jevn fuktighet gjennom hele tverrsnittet, eller der det er viktig at alle biter har den samme fuktigheten, blir virket klimabehandlet nær den endelige likevektsfuktigheten. Dette skjer enten i tørkekammeret, eller i klimakondisjonert lager.

Avstrøing og emballering

Etter endt tørkeprosess fjernes strøene. Dersom virket skal lagres ved et andre klimaforhold enn det som tilsvarer bruksfuktigheten, må det emballeres i plast for å bevare riktig fuktighet.

Sist oppdatert ( onsdag 07. februar 2007 )